Sunday, March 30, 2014

......

Memahami maqasid Ammah Sari’ah yang membolehkan bahkan mewajibkan semua perkara yang dapat merealisasikan maqasid syariat  Islam, sekalipun tiada nas jelas mengenainya. Faham bahawa “sesuatu perkara yang tak sempurna sesuatu yang wajib tanpanya maka hukum perkara tersebut adalah wajib.”

Memahamai bahawa dakwah itu adalah wajib, jadi segala yang membantu kita untuk melakukan dakwah itu juga wajib



*boleh lah isi apa-apa jenis kriteria untuk melajukan dakwah kita

No comments:

Post a Comment